koszarowa

Agencja Mienia Wojskowego

Agencja Mienia Wojskowego powołana została do życia 1 października 2015 roku na mocy specjalnego aktu prawnego. Wszelkie mienie należące do Ministerstwa Obrony Narodowej od tej pory regulowane jest poprzez działalność agencji. Bezpośrednie zwierzchnictwo nad pracownikami AMW sprawuje Minister Obrony Narodowej.

Agencja Mienia Wojskowego ma za zadanie usprawnić wszelkie procedury, które wcześniej wykonywały dwa organy: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa oraz Agencja Mienia Wojskowego. Pierwszą instytucję powołano w 1995 roku, druga powstała rok później. Jednak ze względu na zbędne rozdrobienie funkcji obu agencji, zdecydowano się połączyć obie w jedną strukturę, pozostając przy nazewnictwie Agencja Mienia Wojskowego. Nowo powołana instytucja ma wykonywać wszystkie zadania własne, dotyczące mienia Skarbu Państwa oraz dodatkowe, zlecane w razie potrzeby przez Ministra Obrony Narodowej z zakresu administracji rządowej.

Do najważniejszych zadań Agencji Mienia Wojskowego zalicza się sprzedaż niepotrzebnych dla MON nieruchomości na terenie całego kraju lub ich rzetelne zagospodarowanie na nowe cele. Agencja obsługuje również wszelkie nieruchomości należące do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, by jak najefektywniej wykorzystać ich możliwości. Niemniej niektóre nieruchomości wymagają utylizacji, gdy po dłuższym czasie poszukiwaniu nie uda się znaleźć nowego nabywcy. Regulacje prawne oraz różne czynniki sprawiają, że takie mienie musi być oficjalnie zlikwidowane.

Celem Agencji jest pozyskiwanie środków finansowych poprzez finalizację sprzedaży różnych nieruchomości. Ponad 90 proc. zysków przekazywanych jest na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych i Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, by wzmocnić jego możliwości. Do tej pory AMW zgromadziła na ten cel 1,5 mld złotych. Wśród kompetencji Agencji Mienia Wojskowego jest też wsparcie jednostek samorządu terytorialnego, których rozwój często uwarunkowany jest możliwością nabycia nieruchomości należących do Sił Zbrojnych RP i MON. Z tego względu AMW przekazuje w formie darowizny lub sprzedaży bezprzetargowej określone mienie.

Agencja Mienia Wojskowego zajmuje się także gospodarką mieszkaniową oraz działalnością remontową w przypadku niektórych zasobów mieszkaniowych. Ponadto kontroluje inwestycje budowlane, kupno nowych nieruchomości oraz obrót usługami i produktami, które mają posłużyć do wzmocnienia bezpieczeństwa państwa. W dobie komputeryzacji również kwestie technologicznego bezpieczeństwa i wyposażenia w niezbędny sprzęt leżą w gestii działalności Agencji Mienia Wojskowego. Wszelki decyzje zawiązane z funkcjonowaniem AMW mają pozytywnie wpłynąć na poczucie bezpieczeństwa polskiego społeczeństwa oraz utrzymania międzynarodowego pokoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.